EN  /  TR

İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Parkı'nda bulunan Ar-Ge tesislerimizde, bizi daha avantajlı duruma getirmek için büyük demiryolu ve karayolu projelerinin niş sistem ihtiyaçlarına odaklanan aktif bir ürün geliştirme/sistem entegrasyonu programı yürütüyoruz.

 

Ürün geliştirme faaliyetlerimiz, Yapı Merkezi Grubu'nun mevcut ve gelecekteki projelerinin Türkiye, Afrika ve Orta Doğu bölgelerindeki gerçek ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Demiryolu ve karayolu operatörlerinin gelişen gereklilikleri üzerinde dikkatlice çalışıyoruz. Yeni bir gelişme fikri (a) eğer daha önce biri yapmışsa veya objektif olarak daha iyisini yapabilirse (ve çoğu zaman böyledir) (b) eğer olur durumu yeterince güçlü değilse (c) 3 yıldan daha az bir sürede sahaya dağıtma olasılığı görmüyorsak kabul edilemez.

Entegrasyon yoluyla ürünlere değer katmak veya ortaklaşa yeni sistemler geliştirmek için yeni teknoloji ortaklarıyla çalışmaktan heyecan duyuyoruz. 

Ürünün adı

Durum

Not

SIL 4 engel tespiti ile SIL 4 Hemzemin Geçit Kontrol Sistemi

2018 yılının 2. çeyreğinden bu yana devam etmektedir.


2020 yılının 2. çeyreğinde tamamlanacaktır.


Kısmen Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu tarafından desteklenmektedir.


YM İDİS, halen Etiyopya'da ETCS L1 uyumlu olan otonom SIL 4 Hemzemin Geçit Sistemleri kullanmaktadır.


Bu özgün çözüm, 3. taraf ürünlerine dayanmaktadır ve bu çözümde kendi ürünlerimizi arttırmayı ve ayrıca 3. taraf engel tespit sistemi ile entegre etmeyi hedefliyoruz.


Bu ürün, IDAS anklaşman teknolojisinin kullanımını sağlayacaktır.


Yerel Kontrol Masası

Ürünleştirme tamamlanmıştır. 2018 yılının 4. çeyreğinde TCDD Bölge 3 Alanında kullanılacaktır.


Bir gereklilikten ötürü ortaya çıkmıştır (anklaşman sistemimizi test etmek için) ve hızla gerçek bir ürün haline getirilmiştir.


Günümüzde bunu, otomatik trafik düzenlemesi, zaman çizelgesi yönetimi ve minimum otomatik bağlantı yönetimi fonksiyonlarını içeren Merkezi Trafik Kontrol sistemine doğru geliştirmek için teknoloji ortaklığı seçenekleri arayışındayız.


UHF ve VHF Tünel Yineleyicileri

2017 yılının 2. çeyreğinden bu yana devam etmektedir.


2019 yılının 2. çeyreğinde tamamlanacaktır.


Kara yolları tünelleri için FM Tekrar Yayınının ticari ve teknik başarısına dayanarak, kademeli olarak kara yolları tünelleri ve diğer kapalı alanlar için tamamen kurum içi geliştirilmiş UHF/VHF/FM Yineleyici sistemine doğru gelişmekteyiz.


Aynı zamanda GSM-R (ve LTE-R) Yineleyicilerini geliştirip geliştirmememiz gerektiği halen tartışmalıdır.


Bu, çok rekabetçi ve maliyetli olan çözüm için kanal ortakları arıyoruz.


ETCS L1 / IDAS entegrasyonu

2019-20 yılı için planlanmıştır.


3. Taraf LEU ürünüyle entegrasyon yoluyla ana hatlar için bir “ulusal” ETCS L1 Sinyalizasyon Çözümü geliştirmeyi hedefliyoruz.


Alternatif 3. Taraf tedarikçilerle görüşmeler halen devam etmektedir.


ERTM L2/ IDAS entegrasyonu

2019-21 yılı için planlanmıştır.


Orada kendi başımıza geliştirmeyi planlamıyoruz, ortak gelişimler veya 3. Taraf entegrasyon seçeneklerine açığız.


Demiryolu Taşımacılığı Yönetim Sistemi

1. versiyon, 2017 yılının 4. çeyreğinden beri devam etmektedir. 


2. versiyon, 2019-20 yılı için planlanmıştır.

İsim, her şeyi anlatıyor. Dünya’nın taşımacılığı karayollarından demiryollarına kaydıkça, bu dönüşümün bir parçası olmak istiyoruz.


Afrika'da halihazırda iki büyük projemiz bulunmakta, bu yüzden gelişmeye devam etmeliyiz.


Bir Türk yazılım şirketi ile başarılı bir şekilde çalışmalar yaptık ancak 2.versiyon için bir teknoloji ortağı (uluslararası pazarlama tecrübesine sahip) arayışındayız.