EN  /  TR

Tamamlanan Büyük Projeler

Irmak - Karabük - Zonguldak Rehabilitasyon Projesi (TÜRKİYE)

Ankara’nın kuzeydoğusundaki Irmak beldesinden başlayarak kuzeye doğru Çankırı ve Karabük kentlerinden geçen ve Zonguldak’ta son bulan Irmak-Zonguldak Demir yolu Hattı’nın Rehabilitasyon Projesi, Yapı Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında, hattın alt ve üstyapısının rehabilitasyonunun yanı sıra, hat üzerindeki şev stabilizasyonlarının, sanat yapılarının, tünel portallerinin ve istasyonların rehabilitasyonu da gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, hattın haberleşme ve sinyalizasyon sistemlerinin ve bunların enerji temin altyapısının Avrupa Birliği normlarına uygun olarak kurulması da proje kapsamındadır.

Türkiye-AB malî işbirliği alanında şimdiye kadar imzalanan en yüksek bütçeye sahip olan bu projenin yüklenicisi, Yapı Merkezi ve MÖN İnşaat İş Ortaklığı’dır. Avrupa Birliği ile Türkiye’nin ortaklaşa finanse ettiği, Türkiye’deki en büyük proje olan “Irmak-Karabük-Zonguldak Demir yolu Hattı Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi”nin toplam maliyeti 227 milyon € olup, bunun 194 milyon €’luk bölümü AB IPA fonlarından finanse edilmiştir.

Projenin ilk aşaması olan Karabük-Zonguldak Hattı, 26 Nisan 2016’da törenle hizmete alındı.
Altyapısının yenilenmesi ve kapasitenin geliştirilmesi ile Türkiye’nin ekonomik ve bölgesel gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan proje, 12 Mayıs 2016'da düzenlenen Ekonomi ve Lojistik Zirvesi'nde ‘Türkiye’nin En İyi Altyapı Lojistik Projesi Ödülü’ne layık görüldü.