• +90 216 318 60 77
  • bilgi@ymidis.com.tr
  • TR  |  ENG

İnsan Kaynakları Politikamız

 

Ürün geliştirmeden proje mühendisliğine, saha uygulamasına ve operasyonlara kadar, YM İDİS, ekonomik fırsatlar getirecek ve birçokları için daha iyi bir yasam yaratacak zorlu uluslararası raylı sistemler projeleri ile mücadele etmeye hazır birinci sınıf yetenekler arıyor. Sizi tanıyabilmemiz için bize yardımcı olmak ve uzmanlığınıza en uygun olduğunu düşündüğümüz fırsatları ilk önce duymak için lütfen aşağıdaki formu doldurun. Lütfen demiryolu ve karayolu teknolojik sistemler altyapısından geldiğinizden veya yaptığımız ise gerçekten ilgi duyduğunuzdan emin olun.

İnsan Kaynakları Politikamız

YM İDİS bünyesinde, başarıya insanlar tarafından ve istihdam ettiğim insanlar aracılığıyla ulaşıldığının bilincindeyiz ve çalışanlarımız, Şirketimizin en değerli varlığıdır. İnsan kaynaklarımızın mümkün olan en iyi şekilde güçlendirilmesi sayesinde, şirketimiz sağlam bir zemin üzerinde yükselmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamızın temel amacı, kişisel ihtiyaçlar ile kurumsal talepler arasında iyi bir uyum sağlamaktır. Her zaman, doğru maaş ve hakları vererek, doğru zamanda, doğru yerde, doğru deneyimlere sahip doğru kişiyi işe almayı hedefliyoruz. Liderliği, münferit hesap verebilirliği ve takım çalışmasını teşvik ediyoruz. Çalışanlarımız, kurumsal davranışı sonuç odaklı ve kişisel bütünlük güdümlü olan profesyonellerdir. İş yerinde Şirketin menfaatine olmayan davranışları, kararları ve hareketleri tolere etmiyoruz. 

Fırsat eşitliği: Çalışanlarımız, ayrımcı olmayan tarafsız kriterlere göre işe alınır, seçilir ve terfi ettirilir. Yaş, cinsiyet, din, ırk, milliyet ve siyasi görüş üzerinden ayrımcılık yapmıyoruz.

Kariyer geliştirme: Gereken işin gerekliliklerini ve tercih edilen profili karşılama, gerekse ileriye dönük kariyer beklentilerinde bireysel azmi dikkate alarak, departman düzeyinde ve Şirket genelinde “içeriden terfi” konseptini son derece iyi ölçüde uyguluyoruz.

Eğitim: Şirketin Eğitim politikası, çalışanlarımızın bilgi birikimi, tutum ve yeteneklerinin, amacımıza ulaşmada en önemli varlıklar arasında olduğu görüşüne dayalıdır. Sonuç olarak Eğitim, İnsan Kaynakları Yönetim politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kurum içi eğitimler, dış eğitimler, danışmanlık, iş başı eğitimi ve de müşterilerimiz ve ortaklarımızla etkileşime geçme yönünde geniş fırsatlar sağlıyoruz.

Tanışma: Eğitim programları vasıtasıyla, farklı departmanlar, disiplinler ve geçmişlerden gelen yöneticiler ve mühendisler için deneyim ve network paylaşımında bulunabilecekleri tanışma mekanları sağlıyor ve dış dünya ile karşılaştırma yapma fırsatları sunuyoruz.

Maaş ve Yan Yardımlar: Şirketin Maaş ve Yan Yardımlar politikası, performans primleri dahil olmak üzere bireyin ihtiyaçlarına ve yerel uygulamalara uygun adil ücret paketlerinin çalışanlarımızın motivasyonuna katkı sağladığı görüşüne dayalıdır. Çeşitliliği destekliyoruz ancak uygun olan hallerde, kuruluş bünyesinde ortak ücret uygulamalarını teşvik ediyoruz.

Hesap Verebilirlik: Periyodik gözden geçirmeler ile bireysel performans ve ekip performansı için hedef belirlemeyi teşvik ediyoruz.

Teşvik: Açık ve motive edici takdir prosedürleri uygulayarak bireysel performansı ve ekip performansını teşvik ediyoruz.

Tarafsızlık: İşin derecelendirilmesi için nesnel prosedürleri uyguluyor (kurum içi eşitlik) ve ilgili işgücü piyasalarında piyasa uygunluğunu sistematik olarak kontrol ediyoruz (dış eşitlik).