EN  /  TR

Sinyalizasyon Sistemleri

Anahat konvansiyonel, Anahat ERTMS L1 & L2, toplu taşıma ve tramvay kontrol sistemlerinin sağlanmasında yeterlilik - Gereklilik Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Sistem Mimarisi, Detaylı Tasarım ve Tasarım Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Sistem Entegrasyonu, Saha Kurulumu, Test Etme ve Devreye Alma.

Telekom Sistemleri

Anahat GSM-R, Anahat DMR ve TETRA Çözümleri ve tünel RF yineleyicileri, SDH ve MPLS IP çekirdek iletişim ağları, LAN ağlarının sağlanmasında yeterlilik.

Gerekliliklerin Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Sistem Mimarisi, Detaylı Tasarım ve Tasarım Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Sistem Entegrasyonu, Saha Kurulumu, Test ve Devreye Alma

Zayıf Akım Sistemleri

Entegre LV gücü, CCTV, Resmi Duyurular, Yolcu Bilgileri, Çevresel Kontrol, SCADA, Biletleme ve Ücret Toplama, Nakliye Yönetimi, Demiryolu Araçları Yönetimi ve benzeri alçak gerilim sistemlerinin sağlanmasında yeterlilik.

Gerekliliklerin Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Sistem Mimarisi, Detaylı Tasarım ve Tasarım Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Sistem Entegrasyonu, Saha Kurulumu, Test ve Devreye Alma

Ürün Geliştirme

Demiryolları ve karayolları projelerinin gerçek ihtiyaçları ile yakından ilişkili olan Ar-Ge ve Ürün Geliştirme alanlarında uzmanlık (demiryolu anklaşmanı, Hemzemin Geçit, EVC, Biletleme ve Ücret Toplama, RF yineleyici sistemleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)

Araştırma ve Geliştirme, Operasyonel Tanımlama, Gereklilik Tanımlama, Sistem Tasarımı ve Prototipleme, RAMS ve EMC çalışmaları, Entegrasyon, V&V, Sertifika Yönetimi, Ürün Mühendisliği

Projelerimiz